รายละเอียดสินค้าโอทอป

เฉาก๊วยสำเร็จรูปในน้ำเชื่อม

เฉาก๊วยสำเร็จรูปในน้ำเชื่อม
  • รหัสสินค้า : 620110-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เฉาก๊วยสำเร็จรูปในน้ำเชื่อม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
8.50 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เฉาก๋วยชากังราว จำกัด

141/3 บ่อสามแสน หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อ : นางสาวสุวนิตย์ สุวรรณโรจน์

โทร : 055-854821

โทรสาร : 055-854822

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป บริษัท เฉาก๋วยชากังราว จำกัด