รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อบุรุษ

เสื้อบุรุษ

เสื้อบุรุษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

60 หมู่ที่ 11 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

ติดต่อ :

โทร : 081-0521000

วันที่แก้ไข : 7 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง