รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อเย็บมือ

เสื้อเย็บมือ

เสื้อเย็บมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
850.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเสื้อเย็บมือแบบยั่งยืน หมู่ 3- 10

170/1 ม.10 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160

ติดต่อ :

โทร : 080-1921089

วันที่แก้ไข : 7 ก.พ. 2560