รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อพื้นเมือง

เสื้อพื้นเมือง

เสื้อพื้นเมือง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเสื้อเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ

23 ม.5 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000

ติดต่อ :

โทร : 088-5302259

วันที่แก้ไข : 7 ก.พ. 2560