รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารทวาสนา

กระยาสารทวาสนา
  • รหัสสินค้า : 630109-B005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระยาสารทวาสนา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

11/2 หมู่ 5 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ติดต่อ : นางวาสนา เอี่ยมสื

โทร : 055-552185, 087-8389279

วันที่แก้ไข : 10 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร