รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปลาแม่จันทร์ดี

น้ำพริกปลาแม่จันทร์ดี
  • รหัสสินค้า : 630601-SSS001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปลาแม่จันทร์ดี

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำพริกกุ้งแม่จันทร์ดี

800/4 ซอยดอนแก้ว ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ติดต่อ :

โทร : 08 4821 0498

วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2560