รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเผากุ้ง

น้ำพริกเผากุ้ง
  • รหัสสินค้า : 600304-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเผากุ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
140.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรเกยไชย

115/14 ม.17 ซอยบ้านใหม่พัฒนา ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

ติดต่อ : คุณประยูร ตรียานุสรณ์

โทร : 086-2089376, 056-318313

วันที่แก้ไข : 17 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรเกยไชย