รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำยำนันทวรรณ

น้ำยำนันทวรรณ
  • รหัสสินค้า : 600604-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำยำนันทวรรณ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง

5 ม.3 ถนนรังสิโยทัย ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

ติดต่อ :

โทร : 081 8879294

วันที่แก้ไข : 17 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง