รายละเอียดสินค้าโอทอป

มวยนึ่งข้าวหม้อไฟฟ้า

มวยนึ่งข้าวหม้อไฟฟ้า
  • รหัสสินค้า : 451406-F004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มวยนึ่งข้าวหม้อไฟฟ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า

22 เป้า หมู่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ติดต่อ :

โทร : 085-7613349

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า