รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟกะลามะพร้าว

โคมไฟกะลามะพร้าว

โคมไฟกะลามะพร้าว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
399.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไทกะเลิง

44/7 หนองค้า หมู่ 2 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

ติดต่อ : นาย อนัน สูภูตัง

โทร : 08 7853 9968

วันที่แก้ไข : 22 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไทกะเลิง