รายละเอียดสินค้าโอทอป

งาดำไอโอดีน

งาดำไอโอดีน

งาดำไอโอดีน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนงาดำและสมุนไพรแปรรูป

112/9 ตาปะขาวหาย หมู่ 3 พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ : นางจิรัฎฐ์ เธียร

โทร : 08-1604-2461, 0-5521-3960

วันที่แก้ไข : 23 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนงาดำและสมุนไพรแปรรูป