รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงาดำ ขนาด 200 ซีซี (แพคคู่)

น้ำมันงาดำ ขนาด 200 ซีซี (แพคคู่)
  • รหัสสินค้า : 580101-SE004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำมันงาดำ ขนาด 200 ซีซี (แพคคู่)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำมันงา ตรากล้วยไม้

12/4 จองคำ หมู่ 13 ถนนศิริมงคล ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางบัวจันทร์ ชัยมะหา

โทร : 053-611166

วันที่แก้ไข : 3 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป น้ำมันงา ตรากล้วยไม้