รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านสระปทุม

454 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

ติดต่อ :

โทร : 086-2449569 ,044-052663

วันที่แก้ไข : 3 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านสระปทุม