รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงา

น้ำมันงา
  • รหัสสินค้า : 580104-CE004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำมันงา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
230.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย

8/4 หมู่ 7 บ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางสาวเสาวลักษณ์

โทร : 081-7843847, 053-692075

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย