รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมงาช๊อกกี้

ขนมงาช๊อกกี้
  • รหัสสินค้า : 580103-L004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมงาช๊อกกี้

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี )
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง

4 หมู่ 11 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางอารีรัตน์ วาริ

โทร : 0-5361-3101

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง