รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่ก้อนกวาวเครือขาว

สบู่ก้อนกวาวเครือขาว

สบู่ก้อนกวาวเครือขาว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เดชา สมงาม

183 หมู่ 8 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

ติดต่อ : นางสาวสมศรี ไชยส

โทร : 087-8614078

วันที่แก้ไข : 7 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เดชา สมงาม