รายละเอียดสินค้าโอทอป

ยาหม่องว่าน 108 ไพล

ยาหม่องว่าน 108 ไพล

ยาหม่องว่าน 108 ไพล

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจขุนดงแปรรูปสมุนไพร

108 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

ติดต่อ :

โทร : 044787861

วันที่แก้ไข : 9 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจขุนดงแปรรูปสมุนไพร