รายละเอียดสินค้าโอทอป

สาลี่มะพร้าว

สาลี่มะพร้าว
  • รหัสสินค้า : 530202-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สาลี่มะพร้าว (ราคาต่อ 1 ถุง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านประมงบ้านวังตะคร้อ

เลขที่ 27/4 บ้านวังตะคร้อ หมู่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : นางทองม้วน ทรัพย์

โทร : 0-5545-1216

วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านประมงบ้านวังตะคร้อ