รายละเอียดสินค้าโอทอป

หม้อแกง

หม้อแกง
  • รหัสสินค้า : 530104-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

หม้อแกง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เรือนขนมไทย

29 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางอุ่นเรือน อินส

โทร : 089-6402205, 0-5544-1803

วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป เรือนขนมไทย