รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่เนื้อทอง

สบู่เนื้อทอง

สบู่เนื้อทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย

51/1 หมู่ 1 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

ติดต่อ : นางสาวสุดาลักษณ์ ภูพงษ์

โทร : 044 861170 , 08 6901 5902

อีเมล: pompomgirl65@g.mail.com

วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย