รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง

256 หมู่ 3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

ติดต่อ : นางจินตนา หีตเสมี

โทร : 08-1893-3704

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง