รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าลายขิต

6 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

ติดต่อ :

โทร : 080-4791020

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2560