รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนาง "ตราศรีภา"

กล้วยเล็บมือนาง

กล้วยเล็บมือนาง "ตราศรีภา"

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกล้วยอบเล็บมือนางท่ามะปริง

13 ท่ามะปริง หมู่ 3 ปากน้าหลังสวน ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

ติดต่อ : คุณศรีภา ขาวสุวรร

โทร : 086-5119577

วันที่แก้ไข : 20 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มกล้วยอบเล็บมือนางท่ามะปริง