รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องแกงคั่วพริก

เครื่องแกงคั่วพริก
  • รหัสสินค้า : 920805-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เครื่องแกงคั่วพริก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสใหญ่

106 หมู่ 1 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ติดต่อ :

โทร : 091-8254015

วันที่แก้ไข : 22 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสใหญ่