รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมพิมพ์

ขนมพิมพ์
  • รหัสสินค้า : 920801-SB004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมพิมพ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เค้กขนิษฐา

133 หนองไทร หมู่ 7 ตรัง-พัทลุง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ติดต่อ : นางกนิษฐา ชัยคช

โทร : 089-7304815, 075-299276

วันที่แก้ไข : 22 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป เค้กขนิษฐา