รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมวก

หมวก

หมวก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
170.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง

126 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180

ติดต่อ :

โทร : 08 6239 5796

วันที่แก้ไข : 23 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง