รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมวกแก๊ป

หมวกแก๊ป

หมวกแก๊ป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน

226 หมู่ 3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180

ติดต่อ :

โทร : 084-8266926, 042 871307

วันที่แก้ไข : 23 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน