รายละเอียดสินค้าโอทอป

กางเกงเย็บมือ

กางเกงเย็บมือ

กางเกงเย็บมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

116 หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180

ติดต่อ : คุณณัฐ สรรประเสริ

โทร : 08-1832-5424

อีเมล: ken_phathailoei@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 23 มี.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย