รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ

ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ
  • รหัสสินค้า : 931004-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒน์ชีวทรัพย์ชุมชนบ้านพร้าว

16 ม.9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

ติดต่อ :

โทร : 089-7341461

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2560