รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอแก้วสี่รส

ส้มโอแก้วสี่รส
  • รหัสสินค้า : 660301-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอแก้วสี่รส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง

181 หมู่ 9 บ้านปากกะช่อง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190

ติดต่อ : นางนกแก้ว เมืองทอง

โทร : 08 6214 1178 ,0 5690 1622

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง