รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่ผสมสมุนไพร E-LA

สบู่ผสมสมุนไพร E-LA

สบู่ผสมสมุนไพร E-LA

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเสริมอาชีพสตรีพัฒนาบ้านหนองปรง หมู่ที่ 4

36/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

ติดต่อ : นางธนิตา คุ้มปอง

โทร : 08 1713 4194 , 0 3244 6884

วันที่แก้ไข : 11 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มเสริมอาชีพสตรีพัฒนาบ้านหนองปรง หมู่ที่ 4