รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกมะขามอ่อน

น้ำพริกมะขามอ่อน
  • รหัสสินค้า : 670605-B005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกมะขามอ่อน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ

7 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

ติดต่อ : คุณบุญธรรม แสนภูมิ

โทร : 08-9460-1652, 0-5679-9061

วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ