รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผักกาดดอง

ผักกาดดอง

ผักกาดดอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ จำกัด

182 หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000

ติดต่อ : นายอุดม ใจเย็น

โทร : 032-300193, 081-8551734

วันที่แก้ไข : 18 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ จำกัด