รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหน้าธัญพืช

กล้วยหน้าธัญพืช

กล้วยหน้าธัญพืช

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว

92/4 หมู่ที่ 1 บ้านท่าต้นจันทร์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

ติดต่อ : คุณพัชรา มะลิทอง

โทร : 032 301234 , 08 9547 6375

วันที่แก้ไข : 18 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว