รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยลืมเบรค

กล้วยลืมเบรค

กล้วยลืมเบรค

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปกล้วย

11 หมู่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170

ติดต่อ : คุณปัทมาพร แก้วเล

โทร : 032 399059, 08 7165 2585

วันที่แก้ไข : 21 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปกล้วย