รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมโก๋ไส้ถั่ว

ขนมโก๋ไส้ถั่ว
  • รหัสสินค้า : 900205-CA006
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมโก๋ไส้ถั่ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชุมพล

23/1 หมู่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190

ติดต่อ : นางเพ็ญศรี ยุพยงค

โทร : 074 486554 , 081 7664456

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชุมพล