รายละเอียดสินค้าโอทอป

เค้กโกย้ง (ตราหงษ์)

เค้กโกย้ง (ตราหงษ์)
  • รหัสสินค้า : 901105-SB004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เค้กโกย้ง (ตราหงษ์)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

อัญชลีเค้กโกย้ง (ตราหงส์)

62/29 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ติดต่อ : นางอัญชลี สังข์น้

โทร : 0-7442-6294, 081-3280393

วันที่แก้ไข : 25 เม.ย. 2560

สินค้าโอทอป อัญชลีเค้กโกย้ง (ตราหงส์)