รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่

ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่
  • รหัสสินค้า : 750207-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

9/3 คลองขนมจีนใต้(บางพลับ) หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ติดต่อ : นายสมทรง แสงตะวัน

โทร : 08-9829-7100, 034-761985

วันที่แก้ไข : 2 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ