รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าพันคอ

ผ้าพันคอ

ผ้าพันคอ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิตรกรรมผ้าไทยบาติก

35 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160

ติดต่อ :

โทร : 084-4197341

วันที่แก้ไข : 5 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิตรกรรมผ้าไทยบาติก