รายละเอียดสินค้าโอทอป

แปรรูปผ้าพื้นเมือง

แปรรูปผ้าพื้นเมือง

แปรรูปผ้าพื้นเมือง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าห่มนวมและผ้าแปรรูป

20 หมู่ 3 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

ติดต่อ : นางหยาดมา วงษ์หะ

โทร : 08-4934-1499

วันที่แก้ไข : 5 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าห่มนวมและผ้าแปรรูป