รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
800.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผ้าฝ้ายแปรรูป

39 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ติดต่อ : นางอรุณีย์ พงษานันท์

โทร : 08 9090 5783

วันที่แก้ไข : 5 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป ผ้าฝ้ายแปรรูป