รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ายกมุก

ผ้ายกมุก

ผ้ายกมุก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาพระ

6 หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ติดต่อ :

โทร : 08 6864 5217

วันที่แก้ไข : 8 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาพระ