รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนอุดมดี

19 ม.6 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140

ติดต่อ :

โทร : 087-2321958

วันที่แก้ไข : 8 พ.ค 2560