รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน

98 หมู่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อ :

โทร : 0 3426 1448

วันที่แก้ไข : 9 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งรางเทียน