รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ต.ริมกก

356 ม.1 ซอย4 ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อ :

โทร : 081-7645281

วันที่แก้ไข : 11 พ.ค 2560