รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสตรีด้นมือ

เสื้อสตรีด้นมือ

เสื้อสตรีด้นมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
950.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้

87 หมู่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ติดต่อ : นายประเสริฐ เขตชำนิ

โทร : 0 5372 5102, 086 1187447

วันที่แก้ไข : 11 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้