รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าด้นมือคลุมเตียง

ผ้าด้นมือคลุมเตียง

ผ้าด้นมือคลุมเตียง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
4900.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้

41 หมู่ที่ 5 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : คุณกมลวรรณ กำบัง

โทร : 082-8974761, 0-5463-3149

วันที่แก้ไข : 11 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้