รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกแม่พยอม

น้ำพริกแม่พยอม
  • รหัสสินค้า : 730110-SB005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกแม่พยอม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำพริกแม่พยอม

1/5 หมู่ 3 ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อ : คุณพลกฤต ศรีก๊กเจริญ

โทร : 034-242383, 087-1232992

โทรสาร : 034 242383

วันที่แก้ไข : 11 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป น้ำพริกแม่พยอม