รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ส้มแขกกวน

ผลิตภัณฑ์ส้มแขกกวน
  • รหัสสินค้า : 960501-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ส้มแขกกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา

125 หมู่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

ติดต่อ : นางประทุมทิพย์ ขว

โทร : 08-9486-7682, 0-7367-1428

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา