รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อพื้นเมืองปักมือ

เสื้อพื้นเมืองปักมือ

เสื้อพื้นเมืองปักมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
990.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นยาง

144 ม.18 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

ติดต่อ :

โทร : 081 0239886

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นยาง